Allmän information och informationssäkerhet

Kontakt

suomensiemenpankki@gmail.com

Groningsgaranti

Vi ger grobarhetsgaranti för alla produkter, exklusive uppsamlingsfrö. För groningsgarantiärenden, vänligen kontakta oss via e-post.

Kundregister

Vi samlar endast in nödvändig information i kundregistret: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och mailadress.

Syfte med användning av kundregistret

Kundregistret samlas in, eftersom köp från nätbutiken annars inte är möjliga. Kunduppgifter behandlas för att skicka beställningar, betala för beställningar, klagomål och upprätthålla kundrelationer, såsom för kontakt eller direktmarknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Offentliggörande av information

Uppgifterna i kundregistret används endast för att upprätthålla kundrelationer och vi lämnar inte ut dem regelbundet till någon. Uppgifter behandlas endast av de personer vars arbetsbeskrivning det är och som omfattas av tystnadsplikt.

Besiktningsrätt

Enligt personuppgiftslagen har varje kund rätt att kontrollera sina egna uppgifter som lagras för personuppgiftsregistret. Uppgifter om besiktningen ska begäras in med personligt undertecknad eller liknande bestyrkt handling. Förfrågan ska skickas till oss via e-post på suomensiemenpankki@gmail.com så börjar vi arbeta med frågan tillsammans.